Halabi Real Estate

Halabi Real Estate is ontstaan uit familie onroerendgoed-activiteiten welke dateren uit de jaren 1940. In eerste instantie bestonden deze activiteiten uit de aankoop van onroerendgoed op Curaçao voor beleggingsdoeleinden. Waar sprake was van woonhuizen of bedrijfspanden werden deze  wanneer nodig verbouwd of opgeknapt voor verhuur. Gronden en landerijen werden in portefeuille gehouden voor beleggingsdoeleinden. Zelden werd er iets verkocht.

Op deze manier heeft de familie in de jaren een flinke onroerendgoed portefeuille opgebouwd bestaande uit panden in Willemstad, vooral te Scharloo en Otrabanda, woningen zowel in de binnenstad als in de nieuwe woonwijken van het Eiland zoals Van Engelen, Sta. Rosa en Jongbloed etc. en ook een aantal belangrijke percelen te Saliña en grote plantages in het derde district van het Eiland.

Begin jaren 70 begon de groep de bouw- en ontwikkelingsactiviteiten op te voeren. Winkelcentrum Promenade werd gebouwd en geleidelijk aan ontwikkeld tot een prestigieus winkelcentrum. Verschillende plantages werden verkaveld en in percelen verkocht. Op deze manier zijn verschillende op Curaçao zeer bekende woonwijken ontstaan:

        Verkavelingsplan de Goede Hoop;
        Verkavelingsplan Jongbloed;
        Verkavelingsplan Semikok;
        Verkavelingsplan Grote Berg.
        Villapark Zuurzak


Een aantal plantages moeten in de nabije toekomst nog ontwikkeld worden. 
Projectontwikkeling is op deze manier uitgegroeid tot een specialiteit van de groep, met accent op grondontwikkeling. Deze specialiteit heeft ook geleid tot de ontwikkeling van projecten voor derden. De participatie van de groep in de ontwikkeling van het Marriott Hotel en het World Trade Center op Curaçao moeten dan ook in dit verband worden gezien.

Halabi Real Estate heeft zich in het begin alleen bezig gehouden met aan- en verkoop van eigen onroerendgoed. Uit deze activiteit is op een min of meer vanzelfsprekende wijze de bemiddeling voor derden ontstaan. Op een selectieve basis wordt momenteel ook gedaan aan de aan- en verkoop van onroerendgoed voor derden.

OPENING HOURS:

Open from Monday till Friday

8.00 a.m till 12.00 a.m

13.30 p.m. till 17.30 p.m.